Huy chương Hữu nghị

 2626 lượt xem
 

Huy chương Hữu nghị

Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 quy định mẫu Huy chương Hữu nghị như sau:
Điều 19. “Huy chương Hữu nghị”
Dải Huy chương bằng tơ Rayon hình ngũ giác dệt màu đỏ cờ có hai vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 38mm x 27mm x 40mm.
 
Thân Huy chương hình tròn màu vàng đường kính bằng 37mm, phía trong là sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi, chính giữa là hai bàn tay bắt tay nhau trên hình quả địa cầu, phía trên là dòng chữ “Huy chương Hữu nghị” (màu đỏ), phía dưới là dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng) đặt trên bánh xe lịch sử và hai cành tùng hai bên, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.
 
QUY ĐỊNH MẪU BẰNG HUY CHƯƠNG HỮU NGHỊ
 
        Điều 28 Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen:
 
Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 
Nội dung: Dòng thứ nhất, dòng thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Chủ tịch” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng” (màu đen); dòng thứ sáu: Hình thức khen thưởng (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: Bên trái in hai dòng chữ: số quyết định… ngày… tháng … năm….; Số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …; Chủ tịch và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 455mm, rộng 355mm, đường trang trí hoa văn dài 365mm, rộng 270mm.
 
 
Ý kiến của bạn