Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 4528 lượt xem
 

Huy hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 quy định mẫu Huy hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng như sau:
Điều 20. Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng nền trong màu đỏ cờ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micrôn; kích thước 26mm x 14mm.
 
Thân Huy hiệu hình sao vàng năm cánh dập nổi, màu vàng. Bên trong có lá cờ đỏ sao vàng và hai bông lúa vàng; xung quanh có dòng chữ “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (màu đỏ); đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 42mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3micron.
 
QUY ĐỊNH MẪU BẰNG BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
 
        Điều 28 Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen:
 
Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 
Nội dung: Dòng thứ nhất, dòng thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Chủ tịch” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng” (màu đen); dòng thứ sáu: Hình thức khen thưởng (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: Bên trái in hai dòng chữ: Số quyết định… ngày… tháng … năm….; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …; Chủ tịch và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 455mm, rộng 355mm, đường trang trí hoa văn dài 365mm, rộng 270mm.
 
 
Ý kiến của bạn