Cờ thi đua của Bộ, Ngành, Tỉnh, TP, Đoàn thể TƯ

 2895 lượt xem
 

Cờ thi đua của Bộ, Ngành, Tỉnh, TP, Đoàn thể TƯ

Mẫu Cờ thi đua của Bộ, Ngành, Tỉnh, Thành phố, Đoàn thể Trung ương
 
Điều 30 Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen:
 
Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Dòng thứ nhất tên Bộ, Ban, ngành đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dòng thứ hai chữ “tặng” chính giữa là sao vàng năm cánh; dưới ngôi sao là dòng chữ  “Đơn vị …”, chất liệu cờ may bằng hai lớp vải, lớp phía trước bằng vải sa tanh màu đỏ cờ, lớp phía sau bằng vải lụa đỏ thường; kích thước dài 850mm, rộng 650mm.
 
 
Ý kiến của bạn