Chiến sĩ thi đua toàn quốc

 4098 lượt xem
 

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Mẫu huy hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc
 
Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 quy định mẫu Huy hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc như sau:
 
Điều 23. Huy hiệu “ Chiến sĩ Thi đua toàn quốc”
 
Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 26mm x 14mm.
 
Thân Huy hiệu hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi màu vàng; phía trong có hai bông lúa vàng, trang sách và bánh xe lịch sử, xung quanh có dòng chữ “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc” (màu đỏ); đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 42mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.
 
QUY ĐỊNH MẪU BẰNG CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC
 
Điều 28 Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen:
 
Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn, phía trên chính giữa hai hàng cờ đỏ sao vàng là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Nội dung: Dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Thủ tướng” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng danh hiệu” (màu đen); dòng thứ sáu: “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng; phía dưới: Bên trái in hai dòng chữ: Số quyết định …. ngày … tháng … năm …; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ:  Hà Nội, ngày … tháng …. năm ….; Thủ tướng và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 450mm, rộng 350mm, đường trang trí hoa văn phía trong dài 365mm, rộng 270mm.
 
 
Ý kiến của bạn