Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Ngành, Tỉnh, TP, Đoàn thể TƯ

 3484 lượt xem
 

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Ngành, Tỉnh, TP, Đoàn thể TƯ

Mẫu bằng khen Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Ngành, Tỉnh, Thành phố, Đoan thể Trung ương

Điều 28 Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen:
 
Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 
Nội dung: Dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chánh án toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan, tổ chức ở Trung ương của đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (màu đỏ); dòng thứ tư: “Tặng” (màu đen); dòng thứ năm: “Bằng khen” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: Bên trái in hai dòng chữ: Số quyết định … ngày … tháng … năm ….; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: địa danh, ngày … tháng …. năm…. ; Thủ trưởng cơ quan và khoảng trống 35mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 400mm, rộng 300mm, đường trang trí hoa văn phía trong dài 320mm, rộng 230mm.
 
 
Ý kiến của bạn