Tỉnh Lạng Sơn phát động thi đua trực tuyến, đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

 165 lượt xem
Sáng ngày 05/5/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm bằng hình thức trực tuyến với 11 điểm cầu của các huyện, thành phố. 

Tham dự tại điểm cầu của UBND tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.  
Đợt thi đua cao điểm này được triển khai từ ngày 01/5/2020 đến ngày 30/9/2020, được tập trung vào năm nhóm nội dung: 
(1) Tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh; Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V. 
(2) Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế, trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nỗ lực phấn đấu thu nội địa để đến ngày 30/9/2020 đạt từ 75% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2020 trở lên. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất nông lâm nghiệp, nhất là các lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm nông sản có ưu thế và giá trị gia tăng cao của tỉnh. Nỗ lực phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông.  
(3) Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá - xã hội. 
Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không lơ là, chủ quan, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; linh hoạt điều chỉnh chương trình, phương thức dạy và học, kiểm tra, thi phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   
Quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện các giải pháp giúp đỡ và chính sách hỗ trợ đối với người nghèo. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
(4) Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ gắn với Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực hiện có hiệu quả quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
(5) Tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới. Triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, ma tuý…. Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế  -  xã hội và an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với tỉnh Quảng Tây  (Trung Quốc), thúc đẩy tăng năng lực xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh.
Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với chủ đề “Ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020”. 

 
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm (nguồn: langson.gov.vn)
Tại Lễ phát động, Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện một số tập thể, doanh nghiệp có thành tích trong triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh trao Bằng khen cho đại diện các tập thể, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 (nguồn: langson.gov.vn)

                                                                            Ong Thị An (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn)


 

 
Ý kiến của bạn