Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

 149 lượt xem
 

 

18/05/2020

Đảm bảo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X trang trọng, tiết kiệm

https://baotintuc.vn/chinh-tri/dam-bao-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-x-trang-trong-tiet-kiem-20200518173802791.htm 

 
Ý kiến của bạn