Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị phong tăng Danh hiệu "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" năm 2020

 893 lượt xem
 

 
Ý kiến của bạn