Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tôn vinh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

 133 lượt xem
TĐKT - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020. Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. 

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị điển hình giai đoạn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện niềm tin, ý chí vững chắc tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua 5 năm qua, khẳng định vị trí vai trò quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác TĐKT, lan tỏa, thúc đẩy phong trào sâu rộng hơn thời gian tới.

5 năm qua, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác TĐKT bảo đảm phù hợp thực tế của cơ quan, đơn vị. Kịp thời kiện toàn Hội đồng TĐKT các cấp và nêu cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong đề xuất với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác TĐKT. Các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng duy trì tốt nền nếp hoạt động TĐKT, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá, nhận xét thi đua và xác định nội dung, biện pháp, chỉ tiêu thi đua để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức trong thời gian tiếp theo.

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao thưởng cho 5 tập thể điển hình tiên tiến

Phong trào thi đua đã khích lệ, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên kỹ thuật thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2018, Ban Quản lý Lăng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trong nước và Liên bang Nga sản xuất thành công bộ quần áo đặc biệt tại Việt Nam phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác. Năm 2019, Hội đồng Khoa học y tế cấp Nhà nước tiến hành kiểm tra đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các Hội đồng trước đây".

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu; đón tiếp, tuyên truyền; chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ và vệ sinh môi trường; nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường... được thực hiện tốt.

Nhiều phong trào, mô hình thi đua tiêu biểu đã được nhân rộng: "Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật", "Toàn đơn vị hành động theo điều lệnh", "Tuổi trẻ đơn vị tiến quân vào điều lệnh, nghi lễ", "Ngày điều lệnh"...; mô hình "Ca trực kiểu mẫu".

Tại Hội nghị, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019 cho Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình; khen thưởng 5 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến.

Nguyệt Hà

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/node/6541

 
Ý kiến của bạn