Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững

 145 lượt xem
TĐKT - Ngày 18/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025). Đây là địa phương tổ chức Đại hội đầu tiên ngay sau Đại hội điểm do TP Hồ Chí Minh tổ chức. 

Dự Đại hội, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Lê Vĩnh Tân; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ tiền khởi nghĩa; 214 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020.

Dự Đại hội có các đồng chí thuộc Đoàn đại biểu của Bộ Nội vụ: Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Hồng Long, Tổng Biên tập Tạp chí TĐKT; Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ III Ban TĐKT Trung ương; Vũ Văn Dũng, chuyên viên chính vụ III Ban TĐKT Trung ương.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V được tổ chức nhằm đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV (2015 - 2020), chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang ... Qua đó, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều đổi mới tích cực, phát triển rộng khắp trong các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, thành phần kinh tế, nhân dân và lực lượng vũ trang. Trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng cấp, từng ngành từ tỉnh đến cơ sở đều có những phong trào thi đua tiêu biểu, có nhiều điển hình tiên tiến, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn.

Trong 5 năm qua, đã có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh được các cấp có thẩm quyền khen thưởng. Cụ thể như: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 77 tập thể, cá nhân; Huân chương Độc lập hạng Ba cho 61 gia đình; Huy chương kháng chiến hạng Nhì cho 2 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 20 tập thể; Bằng khen cho 137 tập thể, cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 228 tập thể; Tập thể Lao động xuất sắc cho 1.239 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 420 cá nhân; Bằng khen cho 2.572 tập thể, hộ gia đình và 4.250 cá nhân...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ.

Giai đoạn 2020 - 2025, các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp nhằm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững”.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Lê Vĩnh Tân chúc mừng và biểu dương các phong trào thi đua của Tuyên Quang đã đạt được trong những năm qua.

Đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiến tiến, những gương người tốt, việc tốt; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến tích cực, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, khen thưởng những điển hình nhân tố mới, người trực tiếp lao động sản xuất, chú trọng khen thưởng đột xuất, chuyên đề; nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Tại Đại hội, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho hai đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ có thành tích xuất sắc toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020; tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 29 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

                                                                                                                                         Nguyệt Hà

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/tien-toi-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-x/day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-xay

 
Ý kiến của bạn