Khối thi đua các tổ chức Chính trị - Xã hội và các tổ chức Liên hiệp sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2020

 239 lượt xem
Chiều ngày 20/7/2020, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức Chính trị - Xã hội và các tổ chức Liên hiệp sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Khối phó Khối thi đua; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các tổ chức thành viên trong Khối thi đua. 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2020
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của các tổ chức trong khối, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong nỗ lực của cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội bằng các chương trình hành động cụ thể của từng tổ chức, gắn với các phong trào, các cuộc vận động đang được thực hiện hiệu quả của Khối trong thời gian qua.
 
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày  báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua các tổ chức Chính trị - Xã hội và các tổ chức Liên hiệp
    Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua các tổ chức Chính trị - Xã hội và các tổ chức Liên hiệp do đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày cho thấy các tổ chức trong Khối đã tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua và tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trọng đại như: kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức phát động thi đua, hướng dẫn các cấp cơ sở thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.
     Khối thi đua các tổ chức Chính trị - Xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, đồng hành cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện mục tiêu kép. Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp phát động phong trào “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19” với số tiền và hiện vật ủng hộ đạt trên 2.000 tỷ đồng. Các đơn vị trong Khối đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, cùng đoàn viên, hội viên các cấp, các ngành và nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn của đại dịch, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước khi cả dân tộc phải đối diện với những khó khăn, thách thức. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 04 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó, tập trung phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), nhất là thi đua khắc phục khó khăn, thúc đẩy năng suất lao động, từng bước ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

 
Đồng chí Ngô Đức Thắng, Chi Hội trưởng Chi Hội nông dân nghề nghiệp thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên tham luận tại Hội nghị 
    Tám tham luận của những điển hình đại diện cho các tổ chức trong Khối thi đua tại Hội nghị đã làm sáng tỏ thêm những kết quả đạt được của Khối thi đua, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm tốt, sáng tạo nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, từ đó góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu ý kiến tại Hội nghị
    Phát biểu ý kiến về mặt chuyên môn tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá: Các đơn vị thành viên trong Khối đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú và nội dung thiết thực; chất lượng thẩm định hồ sơ ngày càng chặt chẽ, chính xác; động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; khen đúng người, đúng việc, chú trọng người lao động trực tiếp nhằm khuyến khích tinh thần hăng say làm việc, nhiệt huyết cống hiến. Đồng thời, mong muốn, trong những tháng cuối năm 2020, các tổ chức thành viên trong Khối tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:
Một là, các thành viên trong Khối căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2020 và những kết quả đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục phát động các phong trào thi đua, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết, góp phần phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, và kế hoạch 5 năm (2016 – 2020), theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII), đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. 
Tiếp tục hưởng ứng, triển khai có hiệu quả 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là triển khai Giai đoạn 2 Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 2021 - 2025, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”…
Hai là, nghiên cứu, tham gia ý kiến tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. 
Ba là, Thực hiện tốt Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019, các bộ, ngành tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, đảm bảo trang trọng, thiết thực, với nội dung, hình thức phong phú; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm qua, để biểu dương, tôn vinh, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Bốn là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, trọng tâm là tuyên truyền các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động…
Năm là, Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, đồng thời tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan chuyên trách trong việc tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực sự có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho các điển hình tiên tiến.
     
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua biểu dương những thành tích của Khối đã đạt được trong 6 tháng vừa qua và đánh giá báo cáo đã điểm lại những thành công nổi bật của các tổ chức. Đặc biệt là sự đóng góp quan trọng trong nỗ lực của cả nước phòng, chống dịch Covid - 19 ổn định kinh tế - xã hội. Mặt khác, báo cáo cũng chỉ ra  những tồn tại, hạn chế của từng tổ chức trong Khối.  

Trong những tháng còn lại của năm 2020, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua yêu cầu đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép, vừa phục hồi kinh tế vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Đồng thời, tổ chức đại hội Đảng cấp huyện, cấp tỉnh, thành phố và tương đương và hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Các tổ chức trong Khối tiếp tục thực hiện những giao kết từ đầu năm 2020 và tập trung thực hiện các công việc sau:
    1. Triển khai, quán triệt, phổ biến thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của dịch Covid - 19 bằng các chương trình hành động cụ thể của từng tổ chức gắn với phong trào thi đua, các cuộc vận động đang thực hiện có kết quả của các tổ chức trong Khối thời gian qua.
    2. Tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
    3. Bám sát cơ sở để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp để kịp thời phản ánh với Đảng, Chính phủ để có biện pháp kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống trong điều kiện đóng cửa với quốc tế hiện nay. Giám sát thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ, để hỗ trợ đến đúng đối tượng và nhanh chóng.
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giám sát 63/63 tỉnh, thành phố cần thực hiện tốt vai trò, nhằm phát hiện ra những điểm cần rút kinh nghiệm và phản ánh những bất cập hoặc sai phạm để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.
    4. Vận động các cơ quan báo chí của các tổ chức thành viên tham gia viết bài giải báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ III do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Thể hiện, cụ thể hóa lời nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác phòng, chống tham nhũng phải có sự tham gia của nhân dân, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị vận động nhân dân ủng hộ thì mới thành công.
    Đề cử các công trình tiêu biểu của đoàn viên, hội viên tham dự tuyển chọn 75 công trình sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020. Đặc biệt lần này, ngoài việc công bố 75 công trình sách vàng sáng tạo Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam sẽ khen thưởng những đơn vị có sáng kiến trong phòng, chống dịch Covid - 19.
    5. Tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đổi mới sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những kết quả đạt được và những kết quả chưa đạt được.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua đề nghị: Mặc dù sẽ có nhiều khó khăn hơn các năm trước, các tổ chức Chính trị - Xã hội và các tổ chức Liên hiệp tiếp tục chung tay cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động ủng hộ Ngày vì người nghèo, tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và chuẩn bị cho Tết vì người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
                            
                                                                                                  Vũ Văn Sơn
 

 
Ý kiến của bạn