Đại hội Thi đua yêu nước cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

 295 lượt xem
BTĐKT - Ngày 21/7, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025. Tới dự có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành. 

Đại hội Thi đua yêu nước cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 là dịp để cơ quan Đảng ủy Khối tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy Khối trong 5 năm qua.
 
Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Với đặc thù là cơ quan chuyên trách công tác xây dựng Đảng, thực hiện chức năng do Bộ Chính trị giao, trong 5 năm qua (2015 – 2020), Cơ quan Đảng ủy Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy những lợi thế, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát tình hình thực tiễn, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Chương trình công tác hàng năm; luôn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ phát sinh.
Nổi bật trong 5 năm qua, triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động: Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 -  2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy bám sát nhiệm vụ trọng tâm và tình hình thực tiễn, cụ thể hóa các biện pháp triển khai thực hiện. Cùng với đó, ban hành các văn bản chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị phát huy vai trò của người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị giám sát thực hiện nghị quyết; tổ chức làm việc với một số ban thường vụ đảng ủy trực thuộc để nắm bắt tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, từ đó chỉ đạo giải quyết và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối bằng việc xây dựng kế hoạch tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua ở cấp mình, tạo động lực thi đua sôi nổi giữa các tập thể và giữa các cá nhân với nhau, thúc đẩy phong trào thi đua một cách thực chất và hiệu quả cao….
 
Ban Tổ chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW  được tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Triển khai phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; các đơn vị trong Khối thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các huyện nghèo trong cả nước với tổng kinh phí 9.374 tỷ đồng. Tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, người lao động và các doanh nghiệp trong Khối đã ủng hộ số tiền là 68,8 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế và các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Ngoài ra, Đảng bộ Khối đã tổ chức phát động và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào thi đua “Chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; phong trào thi đua “Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020”; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; phong trào “Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Đảng ủy Khối thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; gắn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức Lễ phát động “Cuộc vận động hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” triển khai từ cấp cơ sở, tạo phong trào, hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong và ngoài Khối Doanh nghiệp Trung ương…
 
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm và Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân
5 năm qua, công tác khen thưởng trong cơ quan Đảng ủy Khối có sự đổi mới cả về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình khen thưởng, quan tâm nhiều hơn đến người trực tiếp lao động (hàng năm tỷ lệ người trực tiếp lao động khoảng 15% trong số cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở); chú trọng đến các tập thể, cá nhân đạt được thành tích trong điều kiện khó khăn. Việc xét khen thưởng đã gắn chặt với phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký...
Qua các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, cơ quan Đảng ủy Khối đã có nhiều điển hình tiên tiến như: Tập thể Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, tập thể Cơ quan Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Đoàn Thanh niên Khối đã liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hàng năm; nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Đảng ủy Khối, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Cùng với các thành tích của tập thể, nhiều cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương cao quý: 3 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 1 đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 4 lượt đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì…
 
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và biểu dương những thành tích mà cơ quan Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong 5 năm qua.
Để phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy khối đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả và thực chất hơn, Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các phong trào thi đua. “Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự là tấm gương tận tụy, trách nhiệm với công việc, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, đồng thời luôn sâu sát với quần chúng, người lao động để nắm bắt, hướng dẫn, động viên quần chúng, người lao động. Đồng thời, quan tâm hoàn thiện bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm thi đua vì đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo sức sống sôi động cho phong trào thi đua”.
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, phong trào thi đua của Đảng bộ Khối trong thời gian tới phải tạo động lực thúc đẩy, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy tăng năng suất lao động, gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường…
 
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm phát động phong trào thi đua
Tại Đại hội, 1 cá nhân và 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 6 tập thể, 7 cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020; 2 tập thể được tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid - 19.
Dịp này, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.
                                                                                                            Ngọc Anh

 
Ý kiến của bạn