Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020

 122 lượt xem
TĐKT -  Ngày 7/8, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020. Dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ. 

Về phía tỉnh Nghệ An có: Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nguyễn Đức Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020...

Toàn cảnh đại hội

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt, việc tốt.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua cũng như phân tích nguyên nhân những bất cập, tồn tại, hạn chế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020 - 2025, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, luôn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự nghiệp đổi mới trên quê hương Xô Viết, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng đất nước ta hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và triển khai một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia tích cực phong trào thi đua "Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Các phong trào thi đua "Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển", "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua trong khối Mặt trận và các Đoàn thể được triển khai có hiệu quả.

Các phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả; tiêu biểu như phong trào “Tham mưu giỏi, chỉ đạo tốt”, “Dân vận khéo”, “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”... Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm 2019

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, ghi nhận những thành tích, những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua, đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Thống nhất với phương hướng, mục tiêu và 6 nhiệm vụ chủ yếu, 10 giải pháp trọng tâm như phương hướng trong báo cáo Đại hội đã đề ra, để khắc phục những hạn chế trong công thi đua khen thưởng, đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị: Trong thời gian tới Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực Bắc Trung bộ.

Đại hội đã bầu chọn 18 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu n­ước toàn quốc lần thứ X.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng bảo trợ, Quỹ bảo trợ trẻ em tặng 500 triệu đồng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An

Với những nỗ lực không ngừng, tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm 2019.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc. Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ”, đưa phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 - 2025.

                                                                                                                                                                    La Giang

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/node/6633?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

 
Ý kiến của bạn