Biểu mẫu danh sách đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

 1543 lượt xem
Hướng dẫn nhập liệu Biểu mẫu danh sách đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 

1. Hướng dẫn chi tiết có trong biểu mẫu đính kèm:

Nhấn vào link dưới đây để tải biểu mẫu
Biểu mẫu danh sách đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2. Hướng dẫn nhanh một số mục:
a. Nhập thông tin Đoàn đại biểu

 

b. Lựa chọn Dân tộc (trong danh sách)


c. Lựa chọn Tôn giáo (trong danh sách)


d. Lựa chọn Thành phần đại biểu (trong danh sách)


e. Lựa chọn đại biểu do Ban Tổ chức chỉ định/Trung ương giới thiệu (trong danh sách, nếu có) 

 

f. Lựa chọn Lĩnh vực (trong danh sách)

 

g. Lựa chọn Trình độ đào tạo (trong danh sách)

 


h. Nhập thông tin số Điện thoại và Email (nếu có)

 
 

 
Ý kiến của bạn