Đầu tư 1.500 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học phục vụ nông thôn mới

 10410 lượt xem
Bộ NN&PTNT cho biết, Chương trình khoa học phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký ban hành dựa trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, từ đó đánh giá hiệu quả để tổ chức nhân rộng trên phạm vi cả nước. 

 Theo đó, sẽ có 70% đề tài, dự án thuộc chương trình có kết quả được công bố trên tạp chí khoa học, công nghệ trong và ngoài nước; 10% đề tài, dự án được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và tập huấn, chuyển giao công nghệ cho 10.000 lượt đối tượng. Kinh phí dự kiến thực hiện chương trình khoảng 1.500 tỷ đồng, được bố trí từ các nguồn ngân sách Trung ương, tài trợ quốc tế, các doanh nghiệp và từ các chương trình lồng ghép phát triển kinh tế - xã hội, chương trình khoa học, công nghệ khác có liên quan. Thời gian thực hiện đến năm 2015…

 
Ý kiến của bạn