Lâm Đồng - Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của Tây Nguyên

 63 lượt xem
BTĐKT - 10 năm qua, nhờ tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đưa Lâm Đồng trở thành lá cờ đầu của khu vực Tây Nguyên trong xây dựng nông thôn mới. 

Nhằm thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo tỉnh đã ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách cụ thể. Từ đó, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, với quyết tâm chính trị rất cao. Tỉnh cũng xác định nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình trọng tâm, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao trình độ sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Nhờ thực hiện phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới” do tỉnh phát động, nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành, đoàn thể tích cực triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Qua các phong trào thi đua đã huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân và các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều gương điển hình sản xuất giỏi, làm giàu, giàm nghèo bền vững, phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ… xuất hiện và đã được tổng kết, nhân rộng.
Với tổng nguồn lực huy động cho chương trình giai đoạn 2010 - 2019 là 52.692 tỷ đồng,  Lâm Đồng đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, đem lại sự thay đổi tích cực cho vùng đất cao nguyên này.
Từ đây, kết quả thực hiện các mục tiêu chương trình nông thôn mới đều vượt trội so khu vực và bình quân chung cả nước về tỷ lệ số xã đạt chuẩn, số tiêu chí bình quân và tỷ lệ xã dưới 10 tiêu chí. Đến tháng 8/2019 toàn tỉnh có 90/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2020 có 109/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, Lâm Ðồng là tỉnh duy nhất ở vùng Tây Nguyên có huyện Ðơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới và hiện đang cùng bốn huyện trong cả nước thực hiện đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình nông thôn mới. 
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nông thôn Lâm Đồng đã có những đổi thay căn bản và toàn diện. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về nông thôn mới được tăng cường. Kết cấu hạ tầng phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và cuộc sống của người dân. Văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.
Toàn tỉnh đã đầu tư được khoảng 1.900 km đường, trong đó xây dựng mới trên 700 km; nâng cấp, sửa chữa 1.200 km; đầu tư làm mới và sửa chữa hơn 85 cầu lớn nhỏ. Mười năm qua, Lâm Đồng đã xây dựng, nâng cấp, sửa chữa được 56 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, 150 km kênh mương, 1.700 ao, hồ nhỏ; các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm được ứng dụng mạnh mẽ. Cơ sở vật chất trường học các cấp trên địa bàn các xã được quan tâm đầu tư 102% mức bình quân chung cả nước, tăng 3,1 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,06%.
Chất lượng đời sống văn hóa của người dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển. Nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các lễ hội truyền thống được phục hồi, phát triển. Nhiều địa phương đã phát triển các hoạt động du lịch, tạo nguồn thu nhập cho người dân. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh được chú trọng đầu tư, đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao của các tầng lớp nhân dân. Môi trường nông thôn đã có chuyển biến đáng kể, nhiều vùng nông thôn đã xây dựng và hình thành mô hình cảnh quan xanh, sạch, đẹp, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn các xã được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt.
Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở được nâng lên; đã phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trên các lĩnh vực công tác ở cấp xã và thôn. Đến nay đã có 100% xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo quy định.
Nhằm thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong giai đoạn tới, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động nghiên cứu và phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (Jica) và Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam (VASS) thực hiện dự án phát triển nông nghiệp theo cách tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần giúp ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng có bước phát triển vượt bậc và hướng đến phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại.
Với những thành tích xuất sắc trên, giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Lâm Đồng đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; huyện Đơn Dương được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 5 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; tỉnh Lâm Đồng, huyện Đơn Dương và 5 xã của địa phương được tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 45 tỷ đồng.
                                                                                                                                       Minh Hương 

 
Ý kiến của bạn