Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

 101 lượt xem
TĐKT - Chiều 14/10, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) dự và phát biểu chỉ đạo. 

Cùng dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương.     

Về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và gần 500 đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua ngành BHXH; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đại diện cho hơn 1.400 tập thể và 20.000 công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH trên khắp cả nước.

              Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", 5 năm qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo ngành và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và coi đây là công cụ quản lý hiệu quả, nhân văn nên đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị quan trọng của Đảng và Nhà nước về TĐKT.

Việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác TĐKT với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu thi đua bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ chính trị của ngành, đã tạo cho phong trào thi đua, công tác khen thưởng của ngành một khí thế mới, ngày càng đi vào thực chất, phát huy tác dụng, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực với nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và trong công tác khen thưởng.

Kết quả, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều tăng vượt so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: Năm 2015, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 70,2 triệu người, năm 2019 đối tượng tham gia BHXH, BHYT là 85,9 triệu người, tăng 15,7 triệu người so với năm 2015. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 574.000 người, tăng gấp 2 lần giai đoạn 10 năm trước.

           Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Đại hội

Số thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; năm 2015 thu 216.000 tỷ đồng, năm 2019 thu 368.000 tỷ đồng, tăng 152.000 tỷ đồng so với năm 2015, 6 tháng đầu năm 2020 thu đạt 182.984 tỷ đồng, đạt 46,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT: Năm 2015 chiếm 76,5% dân số; năm 2019 chiếm 90 % vượt 1,9% chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt nhiều bước tiến quan trọng, số lượng thủ tục hành chính về BHXH, BHYT đã giảm đáng kể so với trước kia. nhiều TTHC đã rút ngắn thời gian giải quyết… Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu 2018, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017), trong đó chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ của ngành được triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hệ thống thu nộp, chi trả điện tử BHXH; hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH; hệ thống giao dịch BHXH điện tử cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ứng dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot) trong trả lời, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp về chế độ, chính sách BHXH; hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân của ngành BHXH

Phát huy kết quả đã đạt được, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác TĐKT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, công tác TĐKT giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục tuyên truyền, đổi mới công tác TĐKT theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 18/CT-TTg. Chỉ đạo các đơn vị toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động và các PTTĐ do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động. Gắn PTTĐ thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được Đảng và Nhà nước giao để phát động các PTTĐ, các đợt thi đua chuyên đề với nội dung thi đua cụ thể, sát với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời điểm cụ thể.  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng.

Hoàn thiện cơ chế chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại thi đua đảm bảo khách quan, công bằng và hiệu quả. Nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, chính xác theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Tiếp tục kiện toàn bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động làm công tác khen thưởng.

      Bộ trưởng Bộ Tài chính trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà ngành BHXH đạt được trong 5 năm qua. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Phó Chủ tịch nước thống nhất với 8 nhiệm vụ và 4 giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng thời, đề nghị ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy thành tựu và những bài học kinh nghiệm đạt được trong 25 năm qua, tăng cường xây dựng Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu phát triển BHXH, BHYT toàn dân, các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi của người tham gia ngày càng được nâng cao.

Cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành BHXH, trong đó tập trung vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH Việt Nam lần thứ VII. Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Qua phong trào thi đua, các cấp cần phát hiện đúng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay, để bồi dưỡng và nhân rộng ra toàn ngành và xã hội.

Với những nỗ lực không ngừng, 11 tập thể và 4 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động các loại, 8 tập thể được vinh dự tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 7 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Đại hội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” và thông qua danh sách cử đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

                                                                                                                                                                                                                   Hồng Thiết

 
Ý kiến của bạn