Ngân hàng Phát triển Việt Nam thi đua “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”

 42 lượt xem
TĐKT - Chiều 16/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III nhằm đánh giá công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. 

 

                              Đại hội Thi đua yêu nước VDB lần thứ III

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB Lương Hải Sinh cho biết, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Ngân hàng Phát triển được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo; gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương và địa phương; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt kết quả thiết thực.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, công tác khen thưởng luôn là động lực khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả, Ngân hàng phát triển (NHPT) đã chủ động, nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện các hoạt động giúp đỡ 3 huyện có hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ đã từng bước đi vào cuộc sống của người dân các địa phương, góp phần thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững cho 3 huyện nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung. Đồng thời, lập “Quỹ hỗ trợ giảm nghèo”; hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp cho đồng bào tại 3 huyện với tổng hỗ trợ năm 2015 là 15 tỷ đồng, năm 2016 là 15 tỷ đồng, năm 2017 là 12 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trương trao Bằng khen cho 3 đơn vị

        Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trương trao Bằng khen cho 3 đơn vị

Từ năm 2015 đến nay NHPT đã thực hiện cho vay các dự án quốc phòng - an ninh, chương trình chống biến đổi khí hậu, chương trình tiết kiệm năng lượng, cấp thoát nước, thủy điện… với doanh số cho vay trên 22.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, NHPT đã phát động các đợt thi đua thường xuyên, chuyên đề, tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng môi trường thi đua lành mạnh; bình xét, khen thưởng công khai, minh bạch, bình đẳng, nghiêm túc, đúng người, đúng việc. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tích cực và hiệu quả vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của NHPT.

Thông qua các phong trào thi đua, NHPT đã thực hiện lựa chọn các tập thể, cá nhân (8 tập thể đơn vị, 17 tập thể phòng và 55 cá nhân) có nhiều thành tích để bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến.

Với những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm qua, các tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc, thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương và NHPT tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 6 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể, 11 cá nhân; Bằng khen cấp bộ, ngành cho 5 tập thể, 11 cá nhân …

Phát huy kết quả đạt được, VDB tiếp tục thực hiện 7 nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về TĐKT; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 – 2025; nâng cao chất lượng hoạt động của các Cụm thi đua NHPT; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán  làm công tác TĐKT; tiếp tục tham gia và hưởng ứng tích cực các hoạt động của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp.

                                                                                                                                                                                                                  Hồng Thiết

 
Ý kiến của bạn