Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

 333 lượt xem
TĐKT – Sáng 16/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Cùng dự có: đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện các Vụ thuộc Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có các đồng chí; Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng 265 đại biểu là điển hình tiên tiến của tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng -  an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và thực tiễn, cụ thể hóa những chủ trương, biện pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Chỉ thị số 18/2016/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, văn bản chỉ đạo về thi đua, khen thưởng gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, ban hành và hoàn thiện các quy chế, quy định về thi đua khen thưởng.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể, 2 cá nhân

Trong 5 năm qua, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả cao, huy động được nhiều nguồn lực tham gia đầu tư với 11.938 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm 28%, nguồn vốn huy động xã hội chiếm 72%. Toàn tỉnh có 39/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người tại các xã nông thôn mới đạt khoảng 54 triệu đồng/người/năm, tăng 24 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được tích cực triển khai, đã có trên 100 sản phẩm ở 45 xã với các loại hình phong phú, đa dạng.

Đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 9/15 chỉ tiêu kinh tế, 9/10 chỉ tiêu môi trường đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Công nghiệp - xây dựng chiếm 58,66% (tăng 3,73% so với năm 2015), dịch vụ chiếm 29,36% (giảm 2,88%) và nông nghiệp chiếm 11,98% (giảm 0,85%). Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 5 năm ước đạt 384.830 tỷ đồng, cơ cấu thay đổi theo hướng bền vững, tích cực, tỷ trọng thu nội địa vượt cao so với thu từ dầu khí. GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt 6.903 USD, cao gấp 2 lần mức bình quân chung của cả nước.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 về tổ chức phong trào thi đua "Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020. Phong trào thi đua đã thu hút đông đảo các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia gắn với phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Ngày cả nước vì người nghèo hàng năm". Phong trào đã có tác dụng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm, số hộ nghèo giảm liên tục; đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh còn 0,8%, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, do Thủ tướng Chính phủ phát động, đã tạo động lực thi đua sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh. Giai đoạn 2016 – 2020, Bà Rịa – Vũng Tàu  có khoảng 7.800 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 74,8 ngàn tỷ đồng. So với giai đoạn 2011 – 2015, số doanh nghiệp tăng 49,3%, đóng góp cho ngân sách tăng 55,11%, giải quyết việc làm cho 119.806 lao động.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 – 2025 đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 9 tập thể.

Phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự tham gia phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, tinh thần trách nhiệm, hoạt động hiệu quả của Hội đồng TĐKT, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự hưởng ứng, ủng hộ to lớn của quần chúng nhân dân trong 5 năm qua.

Trong thời gian tới, với tinh thần "càng khó khăn, càng phải thi đua" và "càng thi đua, càng mau thắng lợi", Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra. Trong đó, cần gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các chương trình, đề án trọng điểm, khắc phục các mặt còn hạn chế, yếu kém, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phấn đấu đưa Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Đồng thời, việc tổ chức phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh, đặc biệt phải tập hợp, phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo. Thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc. Qua các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay, để bồi dưỡng và nhân rộng.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 200 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhân dịp này, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do có những thành tích xuất sắc trong những năm qua; 9 tập thể được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ do đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019. UBND tỉnh đã trao danh hiệu Công dân ưu tú cho 10 cá nhân, tặng Cờ Thi đua cho 32 tập thể, tặng Bằng khen cho 70 tập thể và 147 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách có 13 đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp thu ý kiến tại Đại hội và phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

                                                                                                                                                                                                                    Xuân Phúc

 
Ý kiến của bạn