Ngành Giao thông vận tải: Tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả

 382 lượt xem
TĐKT - Chiều 19/10, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X, giai đoạn 2020 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và phát biểu tại Đại hội. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội

Trong giai đoạn 2016 – 2020, các đơn vị trong toàn ngành GTVT đã hưởng ứng, triển khai tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động.  

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 với các tiêu chí gắn kết với phong trào xây dựng và phát triển giao thông nông thôn - miền núi đã được Bộ triển khai sâu rộng,  mang tính xã hội cao trong phạm vi cả nước, kêu gọi sự đóng góp của nhân dân cho phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn. Kết quả, 5 năm qua, đã xây dựng 186 cầu dân sinh trên phạm vi các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; huy động nguồn hỗ trợ từ nhà tài trợ, doanh nghiệp để thực hiện chương trình nhịp cầu yêu thương; thực hiện Dự án LRAMP trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố có vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước khen tặng Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2013 - 2017

Thực hiện phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Bộ GTVT đã nghiên cứu và ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp thuộc Bộ chủ động đầu tư, tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu ngành.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được Bộ GTVT gắn với các nhiệm vụ chính trị của ngành. Công đoàn GTVT Việt Nam đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện tham gia ủng hộ, đóng góp các Quỹ xã hội từ thiện.

Bộ đã triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn hóa công sở theo phương châm “4 xin” và “4 luôn”; quán triệt thực hiện các nội dung về đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống. Qua đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT còn phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu chung trong toàn ngành phù hợp với từng năm. Các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong toàn ngành tham gia, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể nhằm thúc đẩy làm việc, sản xuất, kinh doanh phát triển, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ từng năm và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về phát triển GTVT mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra.

Bộ đã chú trọng công tác tuyên truyền, tôn vinh và biểu dương những gương người tốt, việc tốt, phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiến tiến tại Hội nghị Biểu dương người lao động hàng năm. Công tác khen thưởng được đổi mới, khen thưởng được dựa trên kết quả đánh giá thực chất các phong trào thi đua hàng năm và thi đua chuyên đề. Kết quả cụ thể: Đã khen thưởng cấp nhà nước cho 275 trường hợp; khen thưởng cấp bộ cho 7.920 trường hợp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GTVT cho các tập thể tiêu biểu

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, những năm qua, cùng với phong trào thi đua của cả nước, ngành GTVT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã thi đua thực hiện các đột phá chiến lược mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, nhất là thực hiện đột phá chiến lược hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Để phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của toàn ngành trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị ngành GTVT tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Chú trọng hoàn thiện thể chế, cơ chế và chính sách trong lĩnh vực GTVT. Tập trung tái cấu trúc cơ cấu vận tải cho hợp lý; tăng cường, kết nối, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là việc ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý, khai thác vận tải và xây dựng hệ thống giao thông.

Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án đã có nguồn vốn, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án quan trọng của ngành. Phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị, các dự án đường vành đai của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, bảo đảm chất lượng, tiến độ; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý ngay những vướng mắc, tồn tại liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục rà soát nhiệm vụ, sắp xếp lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, phù hợp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh, tinh thần phục vụ doanh nghiệp và người dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

y viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Về phong trào thi đua yêu nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, từng bước đổi mới nội dung và hình thức theo Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, bám sát thực tiễn gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen đột xuất; chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp. Chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết.

Phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được trong 5 năm qua của ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT, công tác khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của ngành trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, đổi mới, sáng tạo, tạo ra động lực quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X đã biểu dương và trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu Bộ GTVT dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của ngành GTVT với chủ đề tổng quát là “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương; đoàn kết, sáng tạo; nâng cao hiệu quả”.

Nhân dịp này, các đại biểu đã chung tay, đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn do mưa lũ.

                                                                                                                                                                                                                       Phương Thanh

 
Ý kiến của bạn