Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để tạo động lực mới, khí thế mới

 239 lượt xem
 

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 9/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020 - 2025). Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của thành phố; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

               Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đại biểu dự Đại hội

Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; các mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và 500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc.

                                          Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố. 

Công tác thi đua khen thưởng, luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu khai mạc

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đó là: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của UBND thành phố. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân thành phố đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch số 19 ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X, các cấp uỷ đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã tiến hành tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ở các cấp cơ sở thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nêu rõ, việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu nhất trong giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, để tạo ra một động lực mới, một khí thế mới, để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, để Hải Phòng trở thành "thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" theo tinh thần của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả góp phần hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của thành phố

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố nêu rõ: Giai đoạn 5 năm (2015-2020) là thời điểm thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thành ủy - HĐND - UBND, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020), chủ động, quyết liệt đề ra các biện pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của thành phố

Thành phố tổ chức hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đồng thời phát động và triển khai các phong trào thi đua của thành phố hướng tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào; thực hiện tốt 4 khâu trong công tác thi đua, khen thưởng “Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến”, tạo động lực mới, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

                                                      Đại biểu dự Đại hội

Thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 được thành phố triển khai sâu rộng, kịp thời với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với sự hưởng ứng, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đến hết năm 2019, đã có 100% số xã (139/139 xã) cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra trước 1 năm; 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010 - 2015. Có những chính sách mang tính đột phá, sáng tạo, đi đầu như cơ chế thành phố hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật tư, nhân công, mặt bằng... đã đem lại hiệu quả thiết thực, vừa tiết kiệm ngân sách vừa phát huy vai trò làm chủ thực sự của người dân, tạo điều kiện hoàn thành 5.000 km đường nông thôn các loại; trong đó riêng chương trình hỗ trợ xi măng đã xây dựng được 13.305 tuyến đường nội đồng, thôn xóm, nội bộ nghĩa trang với tổng chiều dài 1.838,92 km; 422 công trình trường học; 366 công trình văn hóa, thể thao; 11 chợ; 26 công trình y tế và nhiều công trình khác...

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, thành phố đã hỗ trợ gạch, xi măng và tiền cho 17.595 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo để xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 462 tỷ đồng, đã dành 1.438 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết (mức quà tặng năm 2020 cho mỗi hộ gia đình người có công, tăng gấp 5,6 lần năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm (từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra). Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm (ước năm 2020 gấp 1,41 lần năm 2015). Thành phố có cơ chế hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 cao hơn 1,4 lần so với quy định chung của Chính phủ…

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thực hiện các kế hoạch, chỉ thị, đề án hỗ trợ doanh nghiệp đã được ban hành, từ tháng 9/2016 đến tháng 6/2020, mỗi năm có khoảng hơn 2.970 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký bình quân 7,16 tỷ đồng/doanh nghiệp, gấp 1,35 lần về số doanh nghiệp và 1,95 lần về vốn đăng ký so với bình quân giai đoạn 2011-2015. 

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, đã có nhiều sở, ngành, quận, huyện có cách làm mới, sáng tạo như: UBND quận Ngô Quyền với việc thực hiện nghiêm túc “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ trong giao tiếp và giải quyết công việc với nhân dân gắn với thực hiện cải cách hành chính). Các đơn vị trong Ngành Y tế với phong trào thi đua rèn luyện nâng cao y đức, quy tắc ứng xử...

                                 Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Đối với các phong trào thi đua yêu nước do thành phố và ngành phát động, thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp...  Nổi bật như: “Tăng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2018 - 2025”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường”, “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”, “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”, "Xây dựng tuyến đường tự quản", "Tuyến đường kiểu mẫu", "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị", “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả - vì bình yên của thành phố Cảng, vì nhân dân phục vụ”, “Dân vận khéo”, “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí”...

Với những thành tích đạt được của thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Trong 5 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2017, 2 Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc (2018, 2019). Đặc biệt, ngày 9/6/2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

                                                            Đại biểu dự Đại hội

Từ những kết quả đạt được và trước những yêu cầu mới về công tác thi đua khen thưởng trong những năm qua, thành phố xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, mục tiêu là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Với khẩu hiệu hành động: “Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025”. Đồng thời đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của công tác thi đua – khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

                                          Đại biểu tham luận tại Đại hội

Đại hội cũng được nghe tham luận của ông Vũ Hồng Nhạn, bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở thôn 6, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo về công tác vận động xây dựng nông thôn mới và ông Mai Hồng Quang, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân về công tác ban giao mặt bằng chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trao cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng tới đại diện lãnh đạo thành phố

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019.


                         Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng tại Đại hội

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Cụ thể, tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho 36 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 73 tập thể, 184 hộ gia đình và 207 cá nhân, gồm: 50 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020; 19 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020; 112 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020; 23 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015 - 2020; 165 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015 - 2020; 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu thành phố đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 13 đại biểu.

"4 quan tâm" nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của thành phố Hải Phòng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác thi đua khen thưởng của thành phố và chúc mừng 500 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thành phố thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước, tiếp tục là một động lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng. Phó Chủ tịch nước thống nhất với phương hướng và khẩu hiệu hành động và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà báo cáo của thành phố đã đề ra.

Phó Chủ tịch nước gợi ý và đề nghị thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tăng cường tuyên truyền vận động sự tham gia tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã xác định.

                 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh đến "4 quan tâm" thành phố cần chú ý, đó là: Một là, quan tâm phát triển 3 trụ cột mà thành phố đã xác định là công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, cảng biển và du lịch, thương mại, trong đó, kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long với các vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội, Quảng Ninh, phấn đấu sớm đưa Hải Phòng trở thành thành phố theo hướng hiện đại. Hai là, quan tâm xóa hộ nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển y tế, giáo dục chất lượng cao. Ba là, quan tâm tăng cường quốc phòng - an ninh, tiếp tục đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và đô thị thông minh. Bốn là, quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững và xứng tầm thành phố khu vực Đông Nam Á.

Với truyền thống yêu nước bất khuất, kiên cường, năng động, sáng tạo và những kết quả trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước tin tưởng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của thành phố sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, nhiều tấm gương tiêu biểu hơn nữa.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho các cháu học sinh tại thành phố Hải Phòng

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu  đồng cho các cháu học sinh tại thành phố Hải Phòng.

Thực hiện 6 nội dung chủ yếu để phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2020 - 2025 đạt được nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát động và kêu gọi các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ra sức thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung: 

Một là, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hai là, Tiếp tục thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và phòng chống lãng phí.

Ba là, thi đua nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học - công nghệ”.

Năm là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, để huy động sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân.

Sáu là, lựa chọn các điển hình tiên tiến để nêu gương và nhân rộng trong toàn xã hội.

Với truyền thống Trung dũng quyết thắng; với tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025 sẽ đạt được nhiều thắng lợi, trên tất cả các lĩnh vực. Thành phố Hải Phòng sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu rất cao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025. Trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố là phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố vào năm 2025. Trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả là một trong những yếu tố rất quan trọng để thành phố chúng ta hoàn thành mục tiêu cao cả trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu cần chú ý một số vấn đề sau:

Một là, toàn hệ thống chính trị thành phố, từng cán bộ, đảng viên phải luôn luôn quán triệt và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua yêu nước. Chúng ta phải luôn ghi nhớ lời dạy của Người: “Vì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều phải thi đua nhau: làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”. Tư tưởng của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” mãi mãi là kim chỉ nam cho mọi hành động hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân thành phố. Thực hiện tốt tư tưởng về công tác thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự đóng góp thiết thực của mỗi chúng ta vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.


Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Đại hội

Hai là, các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền phải tăng cường việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng việc duy trì thường xuyên không khí thi đua trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn dân cư. Các phong trào thi đua cần phải bảo đảm tính thiết thực, tính hiệu quả, bám sát các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra. Công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức. Việc khen thưởng nhất thiết phải bảo đảm sự chính xác, sự công tâm và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Kế thừa những thành tích và những bài học kinh nghiệm trong suốt thời gian qua, với nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, cùng sự đoàn kết thống nhất, sự đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, chúng ta tin tưởng rằng, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mới, có nhiều phong trào tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân điển hình góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, để Hải Phòng luôn là: “Thành phố gương mẫu của nước ta” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

 

                                                                                                                                                                     Thực hiện: Hoàng Tùng

                                                                                                                                                                      Ảnh: Hồng Phong - Tô Thành

 

 
Ý kiến của bạn