cấp lại huan, huy chương

Ngày hỏi02/05/2018
Họ và tênNguyễn Tiến Dũng
Cơ quan làm việcSố 40, B20, Kim liên, Hà nội
Số CMND035060000143
Điện thoại0913344053
Emailntdungvinatom@gmail.com
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

Gửi ban thi đua khen thưởng.
Tôi tên là : Nguyễn Tiến Dũng. Tôi muốn hỏi thủ tục xin cấp lại Huân,
huy chương cho bố mẹ tôi ( Vì huân, huy chương cũ đã bị thất lạc)
Bố tôi: Nguyễn Văn Tấn, Huân chương kháng chiến Hạng nhất cấp ngày 18/9/1984
Số: 634 KT/HĐNN ngày 18/9/1984
Vào sổ vàng số: 2542
Mẹ tôi: Nguyễn Thị Đào, Huy chương kháng chiến Hạng nhất cấp ngày 25/05/1984
Quyết định số: 79 KT/HĐBT ngày 25/05/1984
Đã ghi sổ huy chương số 4843.

Tôi xin hỏi thủ tục xin cấp lại Huân huy chương như thế nào ?
Xin cám ơn
N.T.DŨNG

 

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời02/05/2018
Trả lời

 Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước, Nghị định 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP: Cá nhân có đơn đề nghị cấp lại (điền đầy đủ thông tin theo mẫu 4.2b Phụ lục IV của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP) gửi bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (qua Vụ hoặc Phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi đã trình khen thưởng trước đây cho cá nhân để được tra cứu, xác nhận khen thưởng và làm các thủ tục cấp lại hiện vật khen thưởng theo quy định; khi có kết quả sẽ thông báo cho cá nhân để nhận hiện vật khen thưởng được cấp lại