sáng kiến kinh nghiệm

Ngày hỏi29/07/2018
Họ và tênLê Thị Lương
Cơ quan làm việcTDP8, tt Eatling, Cư Jut, Đăk Nông
Số CMND24527794
Điện thoại01273059279
Emaillyluanvanhoc@yahoo.com.vn.
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Xin các đồng chí cho tôi hỏi.

Để đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tôi cần có bao nhiêu sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh?

Xin chân thành cảm ơn

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời29/07/2018
Trả lời

 Trả lời:

Tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định: Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, để làm căn cứ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" phải được áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (đối với Lực lượng vũ trang) phải đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Việc công nhân hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận. Việc công nhận mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và phạm vi ảnh hưởng do Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, công nhận.