Mức chi khen thưởng đột xuất

Ngày hỏi15/08/2018
Họ và tênDương Văn Nghĩa
Cơ quan làm việcTân Thạnh - Long An
Số CMND301422255
Điện thoại0988686428
Emailnghiaduong686@gmail.com
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Phía đơn vị tôi là Doanh nghiệp Nhà nước, có tiến hành chuẩn bị khen thưởng đột xuất cho 2 cá nhân và 01 tập thể phòng trong doanh nghiệp nhưng không biết mức quy định hệ số chi tiền khen thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể là bao nhiêu ạ! Trân trọng.

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời15/08/2018
Trả lời

Trả lời:

Căn cứ Điều 68 và Điều 69 Mục 2, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng nêu rõ nguyên tắc tính tiền thưởng và mức thưởng danh hiệu thi đua. Ông (bà) có thể nghiên cứu để áp dụng với tình hình thực tế của đơn vị mình.

Điều 68. Nguyên tắc tính tiền thưởng

1. Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc quyết định khen thưởng.

2. Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.

Điều 69. Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua

1. Đối với cá nhân:

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở;

b) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương cơ sở;

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;