luật khen thưởng

Ngày hỏi13/03/2018
Họ và tênLường Văn Phong
Cơ quan làm việcChiềng Cới TP Sơn La
Số CMND050372489
Điện thoại02123852066
EmailPhongCCSL1979@gmail.com
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Theo quy định mới hiện nay cán bộ công chức viên chức và người lao động (trừ lực lượng vũ trang) được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở có cần phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay không?

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời13/03/2018
Trả lời

 Trả lời:

Căn cứ Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định: Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 
a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; 
b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận. 
Như vậy trong tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở không đề cập đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.