tiền thưởng

Ngày hỏi10/04/2018
Họ và tênNgô Thanh Vũ
Cơ quan làm việcnha trang - khánh hòa
Số CMND220908933
Điện thoại02583822064
Emailtiền thưởng
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Kính thưa Ban Thi đua

Theo Luật và Nghị định mới hiện nay không có quy định cụ thể mức chi tiền thưởng cho Hộ gia đình. Vây xin hỏi hộ gia đình(gia đình) được tặng Bằng khen UBND tinh thì chi theo mức của cá nhân hay tập thể. Và quy định tại đâu ah?vì sắp tới có thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng về tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình. 

Xin chân thành cảm ơn và mong được

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời10/04/2018
Trả lời

 Trả lời: 

Đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho hộ gia đình hiện nay trong Luật và Nghị định không quy định mức tiền thưởng việc áp dụng mức tiền thưởng chi cho cá nhân hay mức tiền thưởng chi cho tập thể. Do vậy căn cứ vào quy định của địa phương chi trả tiền thưởng cho phù hợp