Về tiêu chuẩn Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Ngày hỏi10/09/2018
Họ và tênTrần Thế An
Cơ quan làm việcBà triệu, thành phố huế
Số CMND191565476
Điện thoại0935564557
EmailTranthean1809@gmail.com
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

Xin các đồng chí trong ban tđkt giải đáp giúp ạ. Tôi năm học 16 - 17 được cstđcs, bk tw đoàn; năm học 17 - 18 được cstđcs, bk tw đoàn, bằng khen chủ tịch ubnd tỉnh. Vậy năm học mới này tôi có đủ đk để đăng kí chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục không ạ. Tôi đã nghiên cứu kĩ luật nhưng không thấy chỗ nào nêu cả, một số đồng nghiệp lại nói rằng không đủ số điều kiện để đk vì đã được khen cấp tỉnh năm nay rồi thì phải về lại cstđcs. Xin giải đáp giúp tôi.

Và xin giải đáp giúp tôi với bk tw đoàn tôi có thể được nhà trường thưởng theo luật thi đua khen thưởng không, mấy năm nay không được do trường nói đoàn khen thì đoàn thưởng chứ trường không thưởng. Nhờ giải đáp giúp với ạ.

Tôi xin ch&

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời10/09/2018
Trả lời

 Trả lời:

- Tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, công nhận.

- Tại Khoản 1, Điều 39, Nghị định 91/7/2017 của Chính phủ quy định: Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chinh sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động hằng năm;

b) Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc bô, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c) Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở; đối với công nhân, nông dân, người lao động lập được nhiều thành tích trong lao động sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Căn cứ các tiêu chuẩn trên đối với cá nhân đối chiếu nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì đề nghị trình khen thưởng theo quy định.

* Tại Khoản 2, Điều 67, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định: Thủ trưởng cơ quan các cấp chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tập thể, các nhân thuộc biên chế, quỹ lương do mình cung cấp quản lý và hạch toán chi theo quy định.

Do vậy Bằng khen của Trung ương Đoàn nhà trường không phải chi tiền thưởng.