quy định cán bộ làm công tác tđkt

Ngày hỏi04/06/2018
Họ và tênĐỗ đình Việt
Cơ quan làm việcUBND phường Nhân Chính số 1 phố Nhân Hòa
Số CMND001069001388
Điện thoại0912094330
Emailhoangvietnc@gmail.com
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Các đ/c cho hỏi: UBND xã, phường thì có quy định cán bộ công chức nào ở sơ sở làm công tác thi đua khen thưởng, theo văn bản quy định nào ???

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời04/06/2018
Trả lời

 Trả lời:

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ Quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Tại khoản 04 điều 2 Nghị định 122 quy định: "Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng"