Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Ngày hỏi24/06/2018
Họ và tênĐinh thị ái len
Cơ quan làm việcTt ba tơ, quảng ngãi
Số CMND212225626
Điện thoại0915604335
EmailDinhthiailen84@gmail.com
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Kính gủi Ban thi đua khen thưởng Tw

Tôi là nhân viên hợp đồng 68 theo nghị định của chính phủ. Trong năm 2017 trong công việc bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ , được đề nghị danh hiệu lao động tiên tiến cùng với các đồng chí cùng cơ quan . nhưng rốt cuộc tôi không được xét vì là hợp đồng. Tôi không rõ về lý do mà bản thân không đạt danh lđtt trong khi đó năm 2016 tôi đạt dh lao động tiên tiến. Xin ban khen thưởng  giải thích cho tôi về vấn đề này?

 

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời24/06/2018
Trả lời

 Trả lời:

Căn cứ Khoản 3, Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng quy định: "Người lao động không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này mà gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đạo đức, lối sống, lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, hoạt động xã hội và lao động có năng xuất cao thì được xét tặng danh hiệu: "Lao động tiên tiến". Như vậy việc xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho cá nhân không phân biệt đối tượng là hợp đồng 68.