về thủ tục đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân

Ngày hỏi06/07/2018
Họ và tênBùi Quang Huy
Cơ quan làm việcBan CHQS thị xã Quảng Yên
Số CMND100803810
Điện thoại01672577683
Emailbuihuy878@gmail.com
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Đồng chí giúp tôi những nội dung liên quan đến thủ tục, các bước đón nhận Danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhé?

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời06/07/2018
Trả lời

 Trả lời:

Căn cứ Điều 26, Điều 27 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Nghi lễ đối ngoại, tiếp khách nước ngoài để biết được thủ tục, các bước đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang.