Về nhân rộng gương điển hình tiên tiến

Ngày hỏi24/05/2018
Họ và tênLê Nguyễn Hồng Quang
Cơ quan làm việc55 Mạc Đỉnh Chỉ
Số CMND023065439
Điện thoại0903981669
Emaillnhquang.mttq@tphcm.gov.vn
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

Xin hỏi việc đơn vị muốn tổ chức cho các cá nhân tiêu biểu, chiến sĩ thi đua của ngành giao lưu, họp tập với các gương anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, qua đó tạo động lực phấn đấu và nhân rộng gương điển hình thì có thể liên lạc với cơ quan nào để xin danh sách và những tóm tắt thành tựu để mời cho phù hợp với đối tượng, thành phần tham gia? 

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời24/05/2018
Trả lời

 Trả lời:

Đơn vị nào muốn tổ chức cho cá nhân tiêu biểu, Chiến sỹ thi đua của ngành giao lưu, học tập với các gương Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới thì đơn vị phải tìm hiểu các cơ quan, đơn vị trong cùng lĩnh vực ngành mình công tác đến liên hệ, lựa chọn những tấm gương tiêu biểu để tuyên truyền, nhân rộng điển hình ở đơn vị mình.