can tim lai cac ho so truy tang huan chuong bi that lac

Ngày hỏi21/03/2018
Họ và tênNGUYEN HA THANH
Cơ quan làm việcSO 10 HEM 12/2/5 DANG THAI MAI PHUONG QUANG AN QUAN TAY HO THANH PHO HA NOI
Số CMND001048000028 NGAY CA
Điện thoại0949938716
Emailhathanhquangan@gmail.com
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

TÔI LÀ EM RUỘT LIỆT SỸ NGUYỄN HỮU VỊNH  ( TỨC ĐẶNG CƯƠNG )  ANH TÔI ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRUY TẠNG HUÂN CHƯƠNG QUÂN CÔNG KHÁNG CHIẾN HANG.HAI THỜI KY CHỐNG PHÁP.GIA ĐÌNH TÔI ĐA TRỰC TIẾP ĐI NHẬN HUÂN CHƯƠNG TAI HA NÔI VAO KHOẢNG NĂM 1952 ĐẾN 1958.ĐẾN NAY VÌ THƠI GIAN CHIÊN TRANH SƠ TÁN NHIÊU NƠI NÊN ĐẾN NAY CẢ HUÂN CHƯƠNG VÀ BĂNG TRUY TẶNG CŨNG BỊ THẤT LẠC.NAY QUA  TRÊN MẠNG THÔNG TIN NÀY TÔI MUỐN HỎI QUÝ BAN CHO GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI BIET CẦN PHẢI LAM GÌ ĐỂ TIM  VÀ CẤP LẠI CÁC YÊU CÂU BỊ THÂT LẠC TRÊN.XIN CÁN ƠN

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời21/03/2018
Trả lời

Trà lời: Việc cấp lại hiện vật khen thưởng (bằng Huân chương và cuống chương để đeo) được thực hiện theo quy định tại Điều 42, Nghi định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về thủ tục cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước: Cá nhân có đơn đề nghị (điền đầy đủ thông tin theo mẫu 4.2b quy định tại Nghị định 85/2014/NĐ-CP) gửi bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi đã trình khen thưởng trước đây cho cá nhân để được tra cứu, xác nhận khen thưởng và làm các thủ tục cấp lại hiện vật khen thưởng; khi có kết quả sẽ thông báo cho cá nhân để nhận.