Thi đua,Khen thưởng

Ngày hỏi08/03/2018
Họ và tênPhạm Nhất Anh
Cơ quan làm việcNinh Thuận
Số CMND264185933
Điện thoại0922383831
Email
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Kính mong Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương cho tôi được hói nội dung như sau: Ông Nguyễn Văn A năm 2016 đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" vậy năm 2017 ông có được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được không?

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời08/03/2018
Trả lời

 Trả lời:

Năm 2016, cá nhân đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì năm 2017 được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định vì trong Luật và Nghị định đã quy định rõ về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.