Hỏi về chiến sĩ thi đua toàn quốc

Ngày hỏi10/04/2018
Họ và tênNguyễn Thị Hồng Linh
Cơ quan làm việcPhường bắc Cường, thành phố Lào Cai
Số CMND063288140
Điện thoại0981661660
Emailminhsonms@gmail.com
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Sếp tôi đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2 lần liên tục (năm 2006-2008 và năm 2009-2011) có sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc, nhưng không biết để trình chiến sĩ thi đua toàn quốc thì đến năm 2018 có được trình truy tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc không?Xin cảm ơn!

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời10/04/2018
Trả lời

 Trả lời: Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định: Thời điểm trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” là năm liền kề với năm có quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp, bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Như vậy, năm 2018 cá nhân trên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.