chi tiền thưởng cấp cao

Ngày hỏi12/03/2018
Họ và tênĐỗ Quang Chiến
Cơ quan làm việcTP. Hồ Chí Minh
Số CMND132068438
Điện thoại0983697199
Emailchi tiền thưởng cấp cao
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Kính gửi:  Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương:

tôi là cán bộ phục trách mảng Thi đua, khen thưởng trong môt đơn vị giáo dục thuộc Khối Đại học Quốc gia, trong quá trình làm việc tôi có một số vướng mắc, xin vui lòng được hướng dẫn:

Đơn vị tôi năm 2017 được chính phủ trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ.

theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định:

Tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng Bằng khen và được thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại các điểm a và b khoản 1 điều này.

Bằng khen thì đơn tôi đã nhận được, vậy cho tôi hỏi tiền thưởng cấp nào sẽ chi và tôi sẽ nhận ở đâu.

trân trọng

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời12/03/2018
Trả lời

 Trả lời: Việc chi tiền thưởng được Quy định tại Khoản 2, Điều 69 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 đối với các Quyết định khen thưởng trước 01/10/2017 hoặc theo Khoản 2, Điều 67 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 đối với các Quyết định khen thưởng từ 01/10/2017 đến nay. Theo quy định:

"Các tập thể, cá nhân thuộc Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng"

Vậy theo quy định đó thì cá nhân và tập thể là đơn vị cấp dưới của Đại học Quốc gia thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có trách nhiệm chi tiền thưởng.