XẾP LOẠI THI ĐUA

Ngày hỏi25/07/2018
Họ và tênTrần Tấn Đạt
Cơ quan làm việc178 Võ Thị Sáu phường 8 TP. Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu
Số CMND385118201
Điện thoại0914182586
Emailtrandat0101@yahoo.com
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Xin cho hỏi tôi đủ tiêu chuẩn xếp loại chiến sĩ thi đua cấp cơ sở theo nghị định 91/2017 nhưng khi hội đồng thi đua họp dựa vào kết quả biểu quyết tôi không đủ 2/3 phiếu đồng ý nên không công nhận kết quả xếp loại CSTD của tôi điều này có đúng luật không? Thủ tục kiếu nại kết quả của hội đồng thi đua của nhà trường như thế nào? Mong tin. Xin chân thành cảm ơn.

 

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời25/07/2018
Trả lời

 Trả lời:

Theo qui tại Khoản 8, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, chỉ quy định tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đối với danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng. Đối với tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" do cơ quan, tổ chức và đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn để quy định.

Để được biết lý do và kết quả cụ thể do không đủ điều kiện 2/3 số phiếu đồng ý đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", đề nghị ông làm đơn hoặc liên hệ với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nơi trực tiếp xét đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" của ông.