Gala gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Tất cả Video