Tỉnh Thái Bình tích cực thi đua thực hiện "Mục tiêu kép".

Tất cả Video