Phóng sự tuyên truyền phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Thái Bình.

Tất cả Video