• Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

  Cách đây hơn 63 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thời gian qua, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.
   17/08/2011    15620 lượt xem
 • Lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Để triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1000 ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"
   01/07/2009    8278 lượt xem
 • Bài nói tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu năm 1952

  "Thi đua tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết đẩy mạnh thi đua. Đoàn kết là đoàn kết thật sự và rất chặt chẽ"
   01/07/2009    8040 lượt xem