• Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua mọi khó khăn

  Sáng 11-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc, Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 * 18-11-2012) tại khu phố 3, phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
   14/11/2012    8021 lượt xem
 • Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

  (BTĐKT) - Nhằm thực hiện Quyết định số 1181/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2012) được triển khai rộng khắp và đạt kết quả toàn diện, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung thực hiện những nội dung quan trọng sau:
   04/10/2012    7353 lượt xem
 • Chủ tịch nước phát động phong trào "Vệ sinh yêu nước"

  Phát động phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân" là để tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Tất cả vì mục tiêu giúp người dân được sống môi trường sạch sẽ hơn, ăn uống một cách an toàn và vệ sinh hơn, dịch bệnh ít hơn.
   02/07/2012    7108 lượt xem
 • Năm 2013: Phấn đấu hoàn thành Nhà Quốc hội

  (BTĐKT) - Sáng 1/2, Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã phát động chiến dịch thi đua 330 ngày đêm hoàn thành các mục tiêu, tiến độ năm 2012 trên công trường xây dựng Nhà Quốc hội, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ trong năm 2013.
   02/02/2012    8507 lượt xem
 • Hà Nội: Nhiều đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2012

  Ngày 10-1, nhiều quận, huyện, thị xã đã tổng kết công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng.
   12/01/2012    7848 lượt xem
 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn văn Chỉ thị như sau:
   14/12/2011    7826 lượt xem
 • Đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên

  Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ, các cấp ủy đảng cần nhận thức sâu sắc chủ trương của Bộ Chính trị, chuyển từ Cuộc vận động trước đây sang chỉ đạo đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên.
   12/12/2011    8056 lượt xem
 • Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 1973/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
   10/11/2011    7640 lượt xem
 • Sau 3 năm triển khai nghị quyết 26 về tam nông

  (BTĐKT) – Ngày 15/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Hội nghị T.W 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
   19/09/2011    7934 lượt xem
 • Hà Nội: Phát động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

  (BTĐKT)- Tối 9/9, Hà Nội đã tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tại lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ thành phố và 19 huyện, thị xã đã ký giao ước thi đua quyết tâm xây dựng NTM. 38 doanh nghiệp cũng đăng ký đồng hành cùng với thành phố xây dựng thành công NTM, và ủng hộ 213 tỷ đồng.
   13/09/2011    7192 lượt xem