• Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa mạnh mẽ

  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến nay đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
   08/12/2016    9432 lượt xem
 • Phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở huyện miền núi Đạ Tẻh

  Đạ Tẻh là huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, huyện có diện tích 523km2 và dân số là xấp xỉ 50.000 người. Huyện Đạ Tẻh nằm trên phần chuyển tiếp giữa cao nguyên Di Linh, Bảo Lộc với vùng Đông Nam Bộ. Huyện lỵ là thị trấn Đạ Tẻh nằm cách thị xã Bảo Lộc 45km về hướng tây và cách thị trấn Madagouil, huyện Đạ Huoai 15km về hướng bắc.
   08/12/2016    6204 lượt xem
 • Bạc Liêu: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm qua đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm ngày càng được phát huy, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được đẩy lùi dần, thể hiện được sự văn minh trong trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa.
   02/10/2016    7278 lượt xem
 • Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

  (BTĐKT)-Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-HĐTĐ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.
   26/02/2016    24180 lượt xem
 • Thái Nguyên: Hiệu quả từ phong trào lớn

  (BTĐKT)-Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai thực hiện từ 1995. Tiếp đó, đến năm 2000, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai.
   26/10/2015    16679 lượt xem
 • Hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tây Ninh

  (BTĐKT)-Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là phong trào thi đua mang tính đặc thù về giới, được tổ chức, phát động xuyên suốt trong quá trình hoạt động nữ công của các cấp công đoàn gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được chị em tích cực hưởng ứng tham gia và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò của nữ CNVCLĐ trong gia đình và xã hội.
   24/08/2015    14042 lượt xem
 • Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh

  (BTĐKT) Ngày 29.5.2015, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2015. Dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở, đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Nội vụ.
   18/06/2015    9480 lượt xem
 • Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn với phong trào thi đua yêu nước

  (BTĐKT)-Thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010- 2015, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng phát động và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, như phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng gia đình 5 không 3 sạch… Nội dung các phong trào luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ. Qua đó, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của lực lượng lao động nữ.
   03/06/2015    10597 lượt xem
 • Bắc Kạn tổ chức Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  (BTĐKT)-Sáng 12/3/2015, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh.
   25/03/2015    10126 lượt xem
 • Hội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

  (BTĐKT)-Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2010 – 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Nam – Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng.
   06/03/2015    9755 lượt xem