Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số ký hiệuTrích yếuNgười kýFileNgày ban hànhNgày hiệu lực
/2014/TT/BNVDự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định...hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng11/12/201811/12/2018
360/QĐ-CTNTặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viễn thông Cà Mau, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN.Nguyễn Thị Doan11/12/201811/12/2018
29/2018/QĐ-TTgQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc16/07/201816/07/2018
1066/QĐ-BNVThông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ươngThứ trưởng Triệu Văn Cường16/03/201816/03/2018
429/KH-BTĐKTKế hoạch thực hiện Kế hoạch số 79/KH-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020Trần Thị Hà13/03/201813/03/2018
318/QĐ-BNVVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụBộ trưởng Lê Vĩnh Tân09/03/201809/03/2018
2969/QĐ-BNVQuyết định về việc giao ngân sách nhà nước năm 2018Thứ trưởng Triệu Văn Cường29/12/201729/12/2017
2920/QĐ-BNVQuyết định về việc phê duyệt dự toán sửa chữaThứ trưởng Triệu Văn Cường27/12/201727/12/2017
08/2017/TT-BNVThông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởngBộ trưởng Lê Vĩnh Tân27/10/201727/10/2017
91/2017/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởngThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc31/07/201731/07/2017