Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số ký hiệuTrích yếuNgười kýFileNgày ban hànhNgày hiệu lực
21-KL/TWKết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng25/10/202125/10/2021
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương15/10/202115/10/2021
1497/QĐ-TTgVề việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính10/09/202110/09/2021
20/CT-UBNDtăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phốChủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh03/09/202106/09/2021
2266/BTĐKT-VPVề việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19Trưởng ban Phạm Huy Giang31/08/202131/08/2021
Số: 6666/BYT-MTVề việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vịThứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên16/08/202116/08/2021
25/2021/QH15Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ28/07/202128/07/2021
19/CT-TTgVề việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính16/07/202116/07/2021
19/CT-TTgThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính16/07/202116/07/2021
758/QĐ-BNVQuyết định Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụBộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà23/06/202123/06/2021