Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số ký hiệuTrích yếuNgười kýFileNgày ban hànhNgày hiệu lực
35/QĐ-BTĐKTBan hành Quy chế làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ươngThứ trưởng Trần Thị Hà22/03/201722/03/2017
125/KH-BTĐKTThực hiện Quyết định 1379/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo19/01/201719/01/2017
1319/KH-BTĐKTKế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2016Trần Thị Hà07/07/201607/07/2016
41/2015/NĐ-CPNghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"Nguyễn Tấn Dũng05/05/201505/05/2015
27/2015/NĐ-CPNghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"Nguyễn Tấn Dũng10/03/201510/03/2015
05/2015/QĐ-TTgQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ươngThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng12/02/201512/02/2015
123/2014/NĐ-CPNghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.Nguyễn Tấn Dũng25/12/201425/12/2014
35/CT-TTgChỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015.Nguyễn Tấn Dũng19/12/201419/12/2014
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXHThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt nam anh hùng"10/10/201410/10/2014
89/2014/NĐ-CPNghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"Nguyễn Tấn Dũng29/09/201429/09/2014