Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số ký hiệuTrích yếuNgười kýFileNgày ban hànhNgày hiệu lực
Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về Thi đua, khen thưởng và các danh hiệu vinh dự nhà nước08/06/202108/06/2021
27-CV/ĐUBVề việc quán triệt và triển khai tuyên truyền văn bản của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ04/06/202104/06/2021
830/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025"Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam01/06/202101/06/2021
Đề cương báo cáo, đánh giá tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)27/05/202127/05/2021
Đề cương báo cáo, đánh giá tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng (các bộ, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương)27/05/202127/05/2021
Khai báo y tế điện tửV/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR10/05/202110/05/2021
HD KBYTHệ thống quản lý khai báo y tế QR CODE10/05/202110/05/2021
HD KBYT10/05/202110/05/2021
03/VBHN-BNVVăn bản hợp nhất số 3/VBHN-BNV ngày 06/5/2021 của Bộ Nội vụ hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởngBộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà06/05/202101/01/2020
19/NQ-CPNghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 202110/02/202122/02/2021