Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số ký hiệuTrích yếuNgười kýFileNgày ban hànhNgày hiệu lực
293/QĐ-BNVBan hành Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2030Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long09/04/202209/04/2022
47-HD/BTGTWHướng dẫn số 47-HD/BTGTW ngày 04/04/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn04/04/202204/04/2022
387/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030"Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam25/03/202225/03/2022
28/QĐ-BTĐKTQuyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ươngTrưởng ban Phạm Huy Giang28/02/202228/02/2022
15/TB-HĐTDThông báo: Triệu tập thí sinh thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức của Ban Thi dua - Khen thưởng Trung ương năm 2021Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Phạm Đức Toàn20/12/202120/12/2021
14/QĐ-HĐTDQuyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Phạm Đức Toàn20/12/202120/12/2021
03-CT/ĐUKTăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ươngBí thư Nguyễn Xuân Dương20/12/202120/12/2021
05-KL/ĐUKVề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/0/2016 về tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ươngPhó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm06/12/202106/12/2021
Danh mục tài liệu ôn tập và Nội quy thi tuyển viên chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương năm 202129/11/202129/11/2021
95-BC/ĐUKBáo cáo số 95-BC/ĐUK ngày 27/10/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm27/10/202127/10/2021