Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số ký hiệuTrích yếuNgười kýFileNgày ban hànhNgày hiệu lực
54-HD/BTGTWHướng dẫn số 54-HD/BTGTW ngày 30/05/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022).Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy30/05/202230/05/2022
53-HD/BTGTWHướng dẫn số 53-HD/BTGTW ngày 26/05/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” .Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình26/05/202226/05/2022
52-HD/BTGTWHướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 26/05/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”.Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình26/05/202226/05/2022
11-KL/ĐUKKết luận số 11-KL/ĐUK ngày 06/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt06/05/202206/05/2022
10-KL/ĐUKKết luận số 10-KL/ĐUK ngày 06/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt06/05/202206/05/2022
262-CV/BTGVề việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Minh Chung29/04/202229/04/2022
73-BC/BTGBáo cáo tình hình dư luận xã hội tháng 4 năm 2022Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Minh Chung28/04/202228/04/2022
49-HD/BTGTWHướng dẫn Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mớiPhó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy20/04/202220/04/2022
21-KH/BCSĐKế hoạch số 21-KH/BCSĐ ngày 18/4/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ Phạm thị Thanh Trà18/04/202218/04/2022
Chương trình phát triển Thanh niên của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 293/QĐ-BNV ngày 09/4/2022)09/04/202209/04/2022